• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

ALV 22 september

Beste mensen

Even alvast een paar zaken:

  • Jullie hebben allemaal de uitnodiging + bijlagen ontvangen voor de algemene ledenvergadering op 22 september om 20.00 uur in de Molenhoeve (ontvangst 19.30 uur); er staan bijzonder belangrijke zaken op de agenda; we gaan een besluit nemen over de nieuwbouw en de aanschaf van boten. Verder komt de vaststelling van de contributie voor 2016 aan de orde. Besluiten die belangrijk zijn voor de toekomst van onze vereniging. Vandaar mijn oproep aanwezig te zijn; bij verhindering graag even bericht naar onze secretaris Jurgen van de Rijdt (secretaris@hrvdecompagnie.nl)
  • Zoals bekend heeft Roeland Taams zijn functie van materiaalcommissaris neergelegd; bij dezen een oproep aan mensen, die belangstelling hebben voor deze functie, zich bij mij te melden (op de vereniging, bij de vergadering, per mail: jannesoosterveld@hotmail.com  of per telefoon: 0611044428; Eveneens hoor ik graag, wie zich in wil zetten voor onderhoudswerkzaamheden aan boten. Het gaat er om dat we het aantal mensen uitbreiden; onder het motto “vele handen maken licht werk” moeten we er voor zorgen dat we een grote groep leden krijgen die zich bekommert om het onderhoud van boten en in tweede instantie ook het onderhoud van gebouwen en terrein. Tijdens de vergadering komen we ongetwijfeld op dit punt terug.

 

Met vriendelijke groet

Jannes Oosterveld, vice voorzitter