• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

ALV op 27 oktober om 20.00 uur

beste mensen,

hierbij alvast de aankondiging dat er op 27 oktober een ALV wordt gehouden; naast de reguliere punten komt het beleidsplan voor de komende jaren aan de orde.

Noteer alvast de datum in je agenda; de agenda voor de vergadering wordt van te voren nog bekendgemaakt. We stellen jullie inbreng bij het vaststellen van het beleid voor de komende jaren erg op prijs en gaan er vanuit dat we veel leden op 27 oktober mogen verwelkomen.

met vriendelijke groet

Jannes Oosterveld, voorzitter