• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

BELANGRIJK!! Een update t.a.v het aanleggen n.a.v. een vaarincident

Goedendag roeiers en stuurlui van de Compagnie,

Vorige week heeft zich een vervelend vaarincident voorgedaan waarbij de Prachtlibel zwaar beschadigd is. Dit vaarincident is, zover ik het begrepen heb van ooggetuigen, ontstaan door niet correct naderen van het vlot en aanleggen aan het vlot. Mij leek het daarom goed om even stilstaan wat de juiste wijze van benaderen van het vlot en aanleggen aan het vlot ook alweer was. Hieronder vinden jullie de tekst zoals die te vinden is op de website onder  https://www.hrvdecompagnie.nl/roeien/opleiding-instructie/opleidingsdocumenten/ .

Ik heb daarnaast ook een plaatje toegevoegd die het naderen en aanleggen verbeeld. Mijn verzoek om onderstaande tekst, maar ook de documenten op de site eens weer te lezen om eigen kennis bij te spijkeren. Laten wij ook afspreken dat wij elkaar wijzen op een onjuiste wijze van aanleggen indien dit wordt.  Zo kunnen wij onnodige schade aan de dure boten voorkomen.

Schade veroorzaken zal niet expres gedaan worden, maar voorkomen kan wel een keuze zijn!

EEN TIP VOOR IEDEREEN:

ZATERDAG 1 APRIL IS ER WEER EEN STUURDAG. EEN MOOIE GELEGENHEID VOOR IEDEREEN OM WEER DE BASISVAARDIGHEDEN STUREN AF TE STOFFEN. GEEF JE DUS OP!

  1. Aanleggen Aankomen doe je in het algemeen tegen de wind (of de stroom) in. Kom altijd zo aan, dat de boot het vlot niet raakt.                     Ga voor de aanlegmanoeuvre uit van een hoek van aankomst van ongeveer 45º, iets kleiner voor langere boten (voor een acht b.v. ca. 20º) en iets groter voor kortere boten (voor een wherry ongeveer 40º). Laat minimaal 10 meter uit de kant lopen door het geven van het commando LET OP…LAAT LOPEN.., zodat je ruim tijd hebt. Bereid de ploeg voor: “ stuurboord riemen hoog, Klaar om te houden bakboord”. Enkele meters uit de kant geef je het commando ‘HOUDEN’. De boot mindert dan vaart en draait van het vlot af. Nu kan je met het roertje corrigeren, gaat het draaien te snel, dan stuur je naar het vlot. Als je te weinig draait dan stuur je af. Bij een perfecte aankomst lig je 10 cm uit het vlot evenwijdig stil. Als je niet goed uit komt, modder dan niet door, maar stop tijdig (HOUDEN BEIDE BOORDEN) en begin opnieuw.

Onder een hoek aanleggen tegen de wind in heeft een paar praktische voordelen:

  • je houdt als stuur goed zicht op het vlot
  • je hebt mogelijkheid te reageren en bij te sturen indien de boot verlijert
  • de tegenwind helpt de boot afremmen, bij wind mee wordt er alleen maar snelheid meegegeven aan de boot, hoe weinig het ook waait.

 

met vriendelijke groeten,

Alfred Bisschop, Roeicommissaris.