• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Belangrijke avond voor instructeurs!!

Woensdag 13 januari om 20.00 uur avond voor instructeurs. Noteer alvast in je agenda.
Nader bericht volgt.