• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Bericht van het bestuur: bouwplannen

Afgelopen maandag is in de bestuursvergadering de voorgenomen verbouwing aan de orde geweest. Voor wat betreft het bouwkundige gedeelte heeft de bouwcommissie naar aanleiding van de diverse opmerkingen uit de ALV en naar aanleiding van een bezoek aan de kantine van roeivereniging Salland in Gramsbergen, een nieuw indelingsvoorstel voorstel gemaakt. Deze is door het bestuur besproken en, met een paar kanttekeningen voor de verdere detaillering, unaniem akkoord bevonden. Het lijkt ons een uitstekende oplossing die zich kenmerkt door eenvoud en die tegemoet komt aan de meeste kanttekeningen bij voorgaande concepten.

Zoals afgesproken in de ALV wordt dit concept hierbij gepubliceerd om iedereen nog eenmaal de mogelijkheid te geven commentaar te leveren via voorzitter@hrvdecompagnie.nl of (liever) met verbeteringsvoorstellen te komen. Gezien onze wens vaart in het project te brengen willen we hier 1 week de tijd voor geven. Vervolgens zal de bouwcommissie deze beoordelen en indien wenselijk, verwerken. Op basis van dit “bevroren” concept zal:

– de bouwaanvraag in gang gezet worden
– de aannemers gevraagd worden een definitieve aanbieding te maken
– het ontwerp verder op detailniveau worden uitgewerkt.
– met de bank de financiering worden opgenomen

Als deze gegevens allemaal bekend zijn, zal een bijzondere ALV worden belegd voor de definitieve besluitvorming door de leden. Het is onze bedoeling dit medio mei te laten plaatsvinden. Tevens is de roeicommissie gevraagd voor deze vergadering het botenplan gereed te hebben, zodat we in het licht van de beschikbare financiƫle middelen, deze eveneens kunnen bespreken. Laten we hopen dat we alle wensen om onze mooie vereniging zich verder te laten ontwikkelen kunnen vervullen!

Download hier de plannen:

NaamVersieGrootteHits
Kantine AanzichtApril 2015261.2 KiB96
KantineApril 2015199.3 KiB94

Uw voorzitter,
Sjoerd