• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Bericht van het bestuur en bouwplannen

Beste mensen

In de eerste plaats de beste wensen voor het nieuwe jaar; na een warme kerst en jaarwisseling, hebben we net een paar dagen met vorst en onbegaanbare wegen achter de rug. Gelukkig is het net op tijd dooi om zaterdag met elkaar weer een prachtig evenement in de vorm van het snert roeien te beleven.; een mooie gelegenheid om weer te roeien en na afloop elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop snert etc. Mocht je je nog niet opgegeven hebben, misschien kan het nog net!

Een nieuw jaar voor de boeg. Naast het roeien, in welke vorm dan ook, staat dit jaar toch echt in het teken van de nieuwbouw. Wat dat betreft hebben we het volgende nieuws te melden; de voorbereidingen hebben wat langer geduurd dan gepland; de vergunningsaanvraag had meer voeten in de aarde dan we hadden verwacht, maar vlak voor Kerst is deze binnengekomen; verder was er sprake van een oude gasleiding die verwijderd zou moeten worden; maar na veel speurwerk van diverse instanties is deze leiding in de bodem niet aangetroffen.

Met de aannemer is inmiddels veel contact geweest en de planning ziet er onder voorbehoud als volgt uit:

De aannemer start in de week van 18 januari met het uitzetten en uitgraven; daarna zal de fundering met stiepen in de vierde week van januari worden geplaatst. In dezelfde week vindt het storten van het zand plaats.

Voordat de staalconstructie daarna kan worden geplaatst, moeten we met eigen mensen het dak aanpassen (opschuiven van de onderste golfplaten).Het plaatsen van de staalconstructie is gepland in week 6.

Hierna volgt een periode van veel zelfwerkzaamheid, zoals het plaatsen van de wand- en plafondbalken, de dakplaten en de isolatie.

Zodra dit klaar is kunnen de stelkozijnen worden geplaatst en kan de dakdekker de waterdichte laag aanbrengen; aansluitend komen dan de kozijnen en de damwandafwerking aan de beurt.

Als alles naar wens verloopt en het weer geen roet in het eten gooit, dan kan het geheel naar onze schatting in week 10/11 wind/waterdicht zijn.

Hierna moeten we met eigen vrijwilligers alle riolering en mogelijk andere leidingen die onder de vloer ( in het zand) zijn gesitueerd, worden geplaatst.

Als dit klaar is moet de zandlaag worden verdicht en kan de isolatie er op worden aangebracht. Nu is het de beurt aan de staalmatten ( kunnen we zelf onder begeleiding uitvoeren).

De vloerverwarming kan dan door ons op de staalmatten worden aangebracht. Zodra dit gereed is komt de betonvloer aan de beurt.

Wij kunnen dan in de afgesloten ruimte een aantal afwerkingen uitvoeren zoals de binnenbetimmering. Het plaatsen van de binnenwanden moeten we dan bekijken hoe en door wie deze worden uitgevoerd.

Een geplande einddatum is op dit moment moeilijk te geven omdat er veel van ons zelf zal afhangen.

Het spreekt voor zich dat de bouw tot de nodige overlast zal leiden. Er zal uiteraard getracht worden om dit tot een minimum te beperken maar is helaas niet te vermijden. We vragen hiervoor begrip.

Tot zover de stand van zaken; we prijzen ons gelukkig met de inzet en enthousiasme van de bouwcommissie en de vele vrijwilligers.

We gaan er dan ook van uit dat we binnen afzienbare tijd onze accommodatie op een goede wijze hebben uitgebreid en we aan de huidige leden en nieuwe leden nog meer te bieden hebben.

Tot zover dit bericht en tot zaterdag!

Namens het bestuur

Jannes Oosterveld, vicevoorzitter