• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Bericht van het bestuur

Beste mensen,

Vlak voor onze trip naar manilla nog even een update over een aantal zaken vanuit het bestuur.

Nieuwbouw
Wat betreft de nieuwbouw hebben jullie al een aantal berichten gehad van de bouwcommissie die samen met een aantal vrijwilligers, druk bezig is met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Fijn om te merken dat er veel draagvlak en enthousiasme is voor dit project en dat we ook voor de werkzaamheden die gaan komen, kunnen rekenen op een groot aantal leden. Inmiddels is de gemeentegarantie rond; verder is ook de borgstelling door de Stichting Waarborgfonds Sport geregeld. De lening overeenkomst met de Rabobank is getekend en de aannemer heeft al een aantal zaken in bestelling gegeven en het wachten is nu op de omgeving (bouw)vergunning. Deze procedure heeft langer geduurd dan was verwacht op basis van uitlatingen van de gemeente. De laatste weken zijn de nodige vragen beantwoord en nadere berekeningen omtrent ventilatie gemaakt; nu de laatste detailtekeningen zijn ingeleverd, verwachten we op korte termijn de goedkeuring. Dit betekent dat de bouw daadwerkelijk met een aantal weken echt kan starten; Een belangrijk moment voor onze mooie vereniging!

Vacature materiaalcommissaris
Deze vacature is nog niet ingevuld; we zijn bezig een goede oplossing te vinden. Wel doet het ons goed dat er groep mensen actief is op het gebied van het onderhoud van de boten. Voor het beheer van de botenwagen hebben we Fred bereid gevonden dit op zich te nemen! Een goede zaak dat dit op een goede manier geregeld wordt.

Aanschaf C4
Zoals afgesproken zullen Pouwlien, Albert en Frans een aantal opties uitwerken en met een voorstel bij het bestuur komen voor de aanschaf van een C4.

Sponsoring
De sponsorcommissie heeft de afgelopen tijd de nodige activiteiten ontplooid; dit heeft er in geresulteerd dat we een aantal bestaande overeenkomsten weer met drie jaar hebben kunnen verlengen en dat een aantal nieuwe sponsoren zijn binnengehaald, waaronder een hoofdsponsor:

Intertermo Holland BV.

Dit betekent dat we op jaarbasis ruim 4000 euro aan sponsorgeld binnen gaan krijgen de komende jaren; er zal voor worden gezorgd dat de borden met sponsoren etc. worden geactualiseerd.

Tot zover

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur,

Jannes Oosterveld, vicevoorzitter