• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Certificering skiff 3

In de afgelopen weken is er in overleg met de begeleiders van de jeugd gewerkt aan het het formuleren van de eisen die aan het skiff 3 certificaat gesteld worden. Enkele jeugdroeiers hebben een proefexamen gedaan, dit is gefilmd, besproken en gekoppeld aan de formulering van de eisen. We konden dit nog aanpassen, omdat er nog geen leden zijn die tot nu toe een skiff 3 examen gedaan hebben. Voor dit certificaat gaan we altijd een apart examen afnemen en we hebben er een mooie proeve van bekwaamheid van gemaakt met de mogelijkheid om bonuspunten te halen voor een aantal specifieke vaardigheden. Voor de liefhebbers: http://youtu.be/MZCd4hs8nQg

Binnenkort gaan een aantal jeugdleden de nog niet beoordeelde oefeningen uitvoeren en wordt hun examen afgerond. Mochten er meer leden zijn die deel willen nemen aan dit examen dan kunnen ze zich daarvoor aanmelden bij de roeicommissaris. De eisen en het beoordelingsformulier staan op de website: roeien/opleidingsdocumenten en berichten/opleidingsdocumenten.

Daarnaast nog een aantal aandachtspunten/tips met betrekking tot het aanmeren:

  • Aanleggen doe je onder een hoek van ongeveer 30 graden ten opzichte van het vlot, waarbij je geleidelijk instuurt en arriveert zonder de rand van het vlot met de boot aan te raken (zodat de boot niet beschadigt).
  • Als er sprake is van een ‘stevige’ wind die in de lengte van het kanaal staat dan leg je bij voorkeur aan met de wind tegen, zodat je de wind als vriend hebt. Dit is makkelijker omdat de wind je helpt om te af te remmen. Als de wind van achteren komt is de kans veel groter dat je ongecontroleerd aanmeert, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Een C-boot kun je beter over de kiel te water laten dan voor de buik te tillen. Het over de kielbalk te water laten is minder zwaar en ook hier geldt dat deze werkwijze minder snel leidt tot beschadigingen. De kielbalk is hiervoor gemaakt!