• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Privacy Policy

Uiteraard willen wij als sportvereniging voldoen aan de gangbare privacyregels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wettelijk ingegaan 25 mei 2018.

Hierbij enige informatie daaromtrent. In algemene zin is het zo dat wij alleen informatie vragen en bewaren die nodig is voor de ledenadministratie en voor de organisatie van de vereniging. Er gebeurt bijna niets meer op papier, vandaar dat veel nadruk ligt op een zorgvuldige omgang met de verschillende internetapplicaties.

Van de verzorgers van onze sites, hostingbedrijf One.com en websitebeheerder J9design, moeten wij de garantie hebben dat zij zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie die bij hen bewaard wordt. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst ondertekend.

Een overzicht van de sites waarmee wij werken:

Op de website van HRV De Compagnie worden in de verslagen geen achternamen gebruikt, wel worden deze gebruikt bij het overzicht van leden van bestuur en commissies. Op het beveiligde deel, achter een inlog, is de ledenlijst in te zien met emailadressen, adressen en telefoonnummers ten behoeve van de onderlinge communicatie.

Gegevens zoals die bij aanmelding bij HRV De Compagnie zijn opgegeven (naam, adres, email, telefoonnummer, bankrekeningnummer, geboortedatum) worden ingevoerd in het boekhoudprogramma Snelstart. Dit programma voldoet aan de eisen van de AVG. De gegevens hierin worden door HRV De Compagnie zelf beheerd via de penningmeester. Er is inzage mogelijk door de overige bestuursleden.

De secretaris verzendt op onregelmatige tijden een email-nieuwsbrief, geschreven door de voorzitter, naar alle leden die met een emailadres in de ledenadministratie zijn opgenomen. De nieuwsbrief gevat geen marketing. In deze nieuwsbrief kunnen wel de volledige namen van  leden genoemd worden.

Een derde internetsysteem is My Fleet, het afschrijfsysteem voor de boten. Hierin worden naam, geboortedatum en bevoegdheden voor het botengebruik geregistreerd. Dit bevindt zich nog in de testfase.

Deze privacy policy wordt zo nodig bijgewerkt.

Opgesteld  12 november 2018

Bijgewerkt 28 oktober 2019