• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Vrijdag a.s.: Elfsteden Roei Marathon

Vrijdag is het zover: 12 leden roeien ruim 200 km door Friesland binnen 24 uur (hopen we). Bijgaand een tijdschema. Als je in de buurt bent …

Klik hier voor de route

Het aftellen is begonnen !

Op vrijdag de 18e mei is de start van de Elfsteden Roei Marathon. Voor het eerst doet een ploeg van onze vereniging mee.

Wij starten om 20.30 bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Ons startnummer is 88 (van de 99 deelnemers).

Voor diegenen die de kanjers van onze vereniging willen aanmoedigen hierbij de globaal geschatte doorkomsttijden door een paar belangrijke steden en plaatsen in Friesland.

20.30 Start in Leeuwarden
21.00 Burdaard
23.00 Dokkum
De nachtelijke uren sla ik maar even over ( de roeiers uiteraard niet)
07.00 Sloten
09.00 Galamadammen
10.00 Stavoren
11.00 Hindelopen
12.00 Workum
13.00 Parrega
15.30 Harlingen
16.30 Franeker
18.00 Berlikum
19.00 Deinum
20.00 Leeuwarden, Finish bij roeivereniging de Wetterwille, Avondsterweg 13 in Leeuwarden.

Onze mannen en vrouwen zullen het zeer op prijs stellen als zij door clubgenoten worden aangemoedigd.
Neem voor verdere inlichtingen contact op met Hans Mooij, tel 235410.

Friso Olnon, secretaris