• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Elfsteden Roeimarathon 2013

Wegens succes geprolongeerd.

Beste roeileden,

In 2012 hebben leden van onze roeivereniging voor het eerst deelgenomen aan de Elfsteden Roeimarathon. En met groot succes. De deelnemers kwamen na 22 uur moe maar zeer voldaan aan de finish in Leeuwarden. Bekijk ten bewijze hiervan onderstaande foto van de deelnemers. N.B.! Deze foto is genomen na afloop van de tocht en zie hoe fris iedereen er nog bijstaat.

erm

Omdat het zo goed is bevallen zullen we dit jaar weer deelnemen. Een aantal leden heeft zich tijdens het roeicafé op 16 januari al opgegeven. En bij veel aanmeldingen wordt er een tweede team geformeerd.

Wanneer? 10 en 11 mei 2013.
De start is vrijdagavond 10 mei rond 20.00 uur en we worden aan de finish verwacht binnen 24 uur, d.w.z. zaterdagavond 11 mei.

Beschrijving van het evenement in het kort:
Er wordt geroeid in de Watersnuffel en zo nodig in de Rombout of de Bosbeek. Elk team bestaat uit maximaal 12 roeiers. Dus 4 ploegen van drie roeiers die elkaar beurtelings afwisselen op vooraf door onszelf bepaalde wisselplaatsen. De totale afstand is 208 km, te verdelen in trajecten van ongeveer 10 km. Elke ploeg krijgt een chauffeur/begeleider toegewezen die helpt bij het in- en uitstappen tijdens het wisselen en de ploegen naar hun volgende wisselplaats brengt. De trajecten worden zodanig over de ploegen verdeeld dat elke ploeg de gelegenheid krijgt om meerdere uren aaneen te rusten. In 2012 gebeurde dit in een tent in Leeuwarden en een tent en caravan in ZW Friesland bij Galamadammen. Na de start wordt er eerst richting Dokkum gevaren. Onderweg naar Dokkum valt de duisternis in en worden de lichten ontstoken. Om ongeveer 01 uur ’s nachts zijn we terug in Leeuwarden. Dit “rondje Dokkum” wordt door de eerste twee ploegen geroeid, die daarna gaan rusten. De ploegen 3 en 4 roeien vervolgens afwisselend naar Sneek, IJlst,Woudsend en Sloten naar Galamadammen. Ondertussen, zo tussen IJlst en Woudsend is het weer licht geworden. De supertoertocht gaat verder via Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Berlikum naar de finish in Leeuwarden.

Wat zijn de vereisten.
Er wordt geroeid in een tempo van ongeveer 9 á 10 km per uur. Als je dus in staat bent om naar de sluis en terug te varen in ruim een uur dan is het goed te doen. Elke ploeg roeit in principe 6 trajecten, waarvan een ieder 4 trajecten roeit en 2 trajecten stuurt en dit verdeeld over een heel etmaal. Voor degenen die zichzelf (nog) niet goed genoeg achten om deze tocht te roeien is er goed nieuws. Je kunt je ook opgeven als chauffeur/begeleider en zo toch de geweldige sfeer van dit evenement ervaren. Ook dit is een zeer dankbare taak.

Wat is je beloning.
Naast heel veel voldoening en de eeuwige roem ligt er aan de finish voor elke roeier een elfsteden kruisje klaar. (zie de linker bovenhoek van de foto)

Nadere informatie.
Tijdens het eerstvolgende roeicafé op 20 februari a.s. worden nadere details bekend gemaakt over de ERM 2013. Wellicht kan dan ook al een ploegindeling worden gepresenteerd. In ieder geval zullen dan de oefendoelen worden besproken. En voor nadere informatie kun je altijd contact zoeken met mij of een van de deelnemers van vorig jaar (zie foto).

Aanmelding.
Wil je aan dit geweldige evenement deelnemen, hetzij als roeier of als chauffeur, geef je dan op bij Hans Mooij. E-mail j-w-mooij@hetnet.nl of tel 0528 235410.

Met een hartelijke roeigroet,

Hans Mooij
Hoogeveen, 17 januari 2013.