• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

ERM 2019: DOE MEE!!

Dag roeivrienden van de Compagnie,

Onlangs ben ik gestart om eens te peilen hoeveel animo er is om in 2019 mee te doen met de Elfsteden Roei Marathon (ERM) in Friesland https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfstedentocht_(roeien) .

Een aantal leden hebben zich al bij mij gemeld naar aanleiding van de app welke ik gestuurd heb. In dezelfde app heb ik aangegeven op korte termijn een Informatieavond te beleggen.

Op DONDERDAG 17 JANUARI OM 20 UUR IN DE AANLEG zal ik voor iedereen die belangstellend is deze Informatieavond houden. Ik sta dan stil bij wat de ERM inhoudt en wat de er van de deelnemers wordt verwacht.
Om aan als vereniging aan de ERM te meedoen heb je niet alleen maar roeiers nodig. Dus ook mensen die zich op een andere manier in willen zetten tijdens dit schitterende evenement worden van harte uitgenodigd om naar de informatieavond te komen; Naast de 16 roeiers zijn wij ook nodig: 2 chauffeurs, 4 materiaalmensen en 2 coördinatoren.
Wel vragen wij minimaal een scull1- certificaat. Er wordt naast goede roeiconditie ook een goede stuurvaardigheid van je verwacht.

Tot ziens op 17 januari in de Aanleg.

Met vriendelijke roeigroet,
Alfred Bisschop
0630875226
Alfred66@hotmail.nl