• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

ff een aandachtspunt

Hallo roeiers!

Zo als de meesten al wel hebben kunnen zien is de verbouwing begonnen. Tegelijkertijd is er om praktische redenen het zeer natte gras vervangen door een laag asfalt. De verbouwing geeft veel modder rondom het gebouw en het asfalt bevat ook grind.

Tijdens de BRS is iedereen vertelt dat de schoenen welke in de boot gedragen worden ook alleen maar daar gebruikt mogen worden. Dat betekend dat bootschoenen niet buiten het vlot gebruikt mogen worden.

Om te voorkomen dat de boten aan de binnenkant beschadigen door schoenen waarmee door grind en zand is gelopen wil ik jullie verzoeken om de “buitenschoenen” op het vlot uit te trekken en daar de bootschoenen aan te doen. Bij het verlaten van het vlot na het roeien natuurlijk de omgekeerde volgorde hanteren: de bootschoenen uittrekken op het vlot en dan de “buitenschoenen” weer aantrekken om op die schoenen naar de loods te kunnen lopen.

Het gaat in heel veel gevallen gelukkig goed, maar de huidige omgevingstoestand rondom de loods vraagt om deze regel even weer onder de aandacht te brengen.

met vriendelijke groet,

Alfred Bisschop

Roeicommissaris