• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Gebruik boten en loods

Nu we steeds meer leden krijgen lijkt het van belang om nog eens te attenderen op de regels m.b.t. loods en boten. Deze regels staan op de website onder het kopje “vereniging”. De laatste tijd onstaat regelmatig schade aan de onderzijde van de boten door het onvoorzichtig uit de stelling halen en terugleggen. Ook wordt vaak geconstateerd dat de riemen op een onjuiste wijze worden gedragen. Ook het wisselen van schoenen op het vlot wordt steeds meer achterwege gelaten. Laten we hierop met zijn allen attent zijn.

De regels die gelden voor gebruik van boten en loods zijn aangepast. Lezen!!!