• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Gevraagd: Instructeurs W-stuur.

In verband met nieuwe aanmeldingen is er behoefte aan leden die bereid zijn om instructie te geven voor W-stuur. We zouden graag willen dat alle leden die zelf opgeleid zijn (en bijvoorbeeld roeien op niveau scull1) hun kennis en kunde op deze wijze overdragen aan nieuwe leden. Dit om te voorkomen dat de huidige instructeurs ‘overbelast’ worden met instructies en de doorstroming van roeiers naar een hoger niveau belemmerd wordt. Het gaat om het aanleren van de basisvaardigheden. Bedenk het is leuk en je leert er zelf ook heel veel van.

Opgave aan Atze Oldenburger: ffmelen@xs4all.nl