• slide 2
  Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

De loods

In 2010 is er een nieuwe Botenloods gebouwd, een paar honderd meter naar het oosten langs de Hoogeveense vaart meteen achter de brug tussen Nijstad en Echten. De loods is officieel op 25 september geopend. Inmiddels heeft de roeivereniging 100 leden en zijn ze in het bezit van 38 boten waaronder een groot aantal voor de jeugd.

Een aantal voorschriften m.b.t. het materiaal en de regels in de loods:

 • Voordat de boot uit de loods wordt gehaald vult de stuur het logboek in
 • Het vlot e.v. ontdoen van vogelontlasting m.b.v. de daartoe aanwezige bezem
 • De juiste riemen voor de boot gebruiken en max. per twee naar het vlot brengen
 • De riemen dragen met het blad naar voren
 • Scullriemen twee per persoon, boordriemen per stuk naar het vlot brengen
 • De boot voorzichtig van zijn plaats halen. Nooit aan de punten dragen maar aan de boorden
 • Op het vlot andere schoenen aantrekken
 • Bij vertrek als laatste de ┬ádeuren sluiten
 • Bij terugkomst het logboek verder invullen, de boot en de riemen afdrogen en de boot zonodig aan de binnenzijde ontdoen van zand en modder
 • Schade of storingen aan een boot dienen in het logboek te worden vermeld
 • De riemen altijd met de bolle zijde naar boven op het vlot neerleggen
 • Het is de leden niet toegestaan afstellingen van boten of riemen te veranderen of wijziging in de riggering aan te brengen. Dit is voorbehouden aan enkele leden ┬ádie hiervoor inmiddels de deskundigheid bezitten
 • De boot en de riemen op de goede plaats terugleggen en de loods netjes achterlaten
 • Alle boten dienen in de loods met de achterzijde richting kantine te worden geplaatst
 • De houten boten zijn aan de bakboordzijde voorzien van groene driehoekjes. De boot dient ter hoogte van deze driehoekjes op de ligger van de stelling of de rolwagen te worden geplaatst
 • Als je de laatste bent die de loods verlaat ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van de loods en het uitdoen van de verlichting
 • C-boten dienen over de kiel te water worden gelaten

Voorschriften Watersnuffel
Zoals de meeste leden bekend zal zijn kan de Watersnuffel gebruikt worden als twee met stuurman/vrouw of als twee of drie zonder stuurman/vrouw. In verband hiermee is de boot onlangs voorzien van een derde paar riggers.

Dit is voor het gebruik als ongestuurde boot. Als 2+ kan de boot normaal gebruikt worden.

Voor het gebruik als twee of drie zonder stuurman/vrouw dient de boot omgebouwd te worden. Dit gaat zeer eenvoudig. De draaiknoppen van de stuurstoel dienen losgedraaid te worden waarna de stoel uit de rail kan worden geschoven. Vervolgens moet de extra sliding met bankje worden geplaatst. Deze wordt vastgezet met twee klampen die zich in de boot bevinden. Daarna wordt het stuurtouw van het roer verwijderd en worden de staaldraden van het voetenstuur aan het roer bevestigd. Deze draden dienen kruislings naar het roer te worden geleid, onder de dwarslat door. Als laatste dient de bout met vleugelmoer, die zich in het rechter gedeelte van het voetenbord op de stuurplaats bevindt, te worden verwijderd. Het roer kan nu met de rechtervoet worden bediend.

Indien de boot met twee roeiers wordt gevaren dienen de roeiplaatsen 1 en 3 te worden gebruikt. (doe je dit niet dan ligt de boot te ver voorover en werkt het voetenroer slechts zeer beperkt)

Het varen met de boot zonder stuurman/vrouw is slechts toegestaan indien de twee of drie roeiers allen zijn voorzien van het S1 certificaat

Met harde wind is het roeien met gebruik van het voetenstuur niet aan te raden.