• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

HULPTROEPEN GEVRAAGD

De bouw van de kantine/kleedkamers komt nu in een fase dat er een beroep wordt gedaan op de leden om met elkaar de handen uit de mouwen te steken.

Zaterdag as. 3 september wordt er gestart met het inpandige metselwerk.

Om de metselaars goed aan de gang te kunnen houden zoeken we een aantal leden die zorg dragen voor de aanvoer, en het aanmaken van de metselspecie en de stenen.

Het voorbereidende werk is dan reeds gedaan. Omdat er niet in een keer naar de volle hoogte kan worden gemetseld zal deze klus een aantal aansluitende zaterdagen in beslag nemen.

Parallel hiermee wordt er tevens een begin gemaakt met het isoleren van de buitenwanden, alsmede het aanbrengen van grondhout voor de binnenafwerking. Deze werkzaamheden kunnen eveneens in de avonduren worden uitgevoerd.

Aanmeldingen graag naar Kees. Deze zorgt voor de verdere afstemming en coördinatie.

Tel. 06-53323196 of

e-mail groenbaardman@kpnmail.nl