• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Instructie-avond donderdag 8 oktober.

Donderdag 8 oktober is er een avond voor (beginnende) instructeurs en belangstellenden, een herhaling van 24 juni, omdat niet iedereen erbij kon zijn.
Er zal een korte uitleg over de nieuwe instructie map gegeven worden en, heel belangrijk, aandacht besteed worden aan het BRS- en Scull-1 certificaat. Belangrijk, om meer eenheid in de opleiding/techniek te krijgen en zo ook het niveau van de roeiers, wat roei techniek betreft, te verbeteren.

Plaats: Roeiloods
Aanvang; 20.00 uur

Namens de RoeiCie
Jeanette Oosterveld