• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

It giet oan!

Komt dat zien en beleef het mee !

Volgende week vrijdag de 10e mei gaat de Elfsteden Roeimarathon van start in Leeuwarden.

Voor de tweede keer wordt daaraan deelgenomen door een team van de Compagnie.

De volgende roeiers gaan de uitdaging aan om binnen 24 uur in estafetteverband 208 km te roeien:

Frans van Amerongen, Jannine Sybenga, Lida Haverkamp, Ingrid Mars, Jolande Buis, Christel Mos,
Albert Ham, Atze Oldenburger, Rémy Brenkman, Pouwlien A-Tjak, Heleen Wijbrans en Wilma van
Vlijmen.

Deze kanjers zullen worden begeleid door de volgende chauffeurs : Kajan Nengerman, Friso Olnon,
Bé Westenbrink en Kees Groen.

Het wordt weer een groot spektakel waaraan ongeveer 100 boten meedoen.

Voor diegenen die onze roeiers willen aanmoedigen volgen hier de geschatte doorkomsttijden bij de wisselplaatsen :

10 mei
10 mei 20.00 uur tot 20.30 uur : Start in Leeuwarden bij de Prinsentuin

21.30 uur : Burdaard bij de molen

22.30 uur : Dokkum, Lyceumweg 3

23.40 uur : Burdaard bij de molen

11 mei
00.45 uur : Oenkerk, Wynzerdyk 43

01.30 uur : Leeuwarden, Avondsterweg 13 bij RV Wetterwille

02.30 uur : Weidum, Dekemawei 7

03.25 uur : Deersum, N 384/N 354

04.20 uur : Sneek, Malta 1a bij RV Sneek

05.10 uur : Osingahuizen, Osingahuizen 24

06.10 uur : Sloten, Runwei

07.10 uur : Kippenburg, Kippenburg 3

08.00 uur : Galamadammen, De Kuilart 1 Woudum bij camping de Kuilart

08.45 uur : Stavoren bij het station

09.50 uur : Hindelopen Westerdijk 9 bij camping Hindelopen

10.50 uur : Workum, Inthiemasingel 7

11.35 uur : Parrega, Trekweg 6

12.20 uur : Hichtum, Schwartsenbergweg 8

13.15 uur : Arum, de Tille 10

14.20 uur : Harlingen, Zuiderbolwerk 14

15.20 uur : Franeker, Ypeijsingel

16.30 uur : Berlikum, Gernierswei

17.35 uur : Marssum, Trekwei aan het Harinxmakanaal

18.30 uur : Finish Leeuwarden, Avondsterweg 13 bij RV de Wetterwille.

Onze roeiers zullen belangstelling van clubleden zeer op prijs stellen.

De Watersnuffel is herkenbaar aan de rijkelijk aangebrachte oranje slingers. En bij elke wisselplaats
staan twee chauffeurs. Het startnummer is op dit moment nog niet bekend. Wees op tijd, want als er sneller wordt geroeid zijn ze al voorbij.

Met een sportieve roeigroet,

Hans Mooij, teamcaptain.