• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Kerstmarkt succes maar vergrijzing dreigt

De kerstmarkt was dit jaar weer gezellig als altijd. Mooie bloemstukken, fijn gehaakte sterren, heerlijke baksels gemaakt door creatieve ploeggenoten werden goed verkocht. Loten voor de club gingen door de enthousiaste verkooptechniek van enkele clubleden goed van de hand.
Met de opbrengst koopt ons club nieuw materiaal, de nieuwe riemen liggen al in de loods om de Compagniekleuren te krijgen.

Maar: zie het plaatje voor je:
Een Be die niet meer op zijn benen kan staan en op een klapstoeltje even zit rusten op zondagmiddag te midden van de kerstdrukte. En achter de kraam Gineke en Bert (nieuw lid, bezig voor wherry/stuur). Marianne, moe maar het is haar niet aan te zien, vertelt dat Marja nog snel drie extra bloemstukken maakt…De drie leden die langskwamen als klant of om te helpen opruimen waren (ruim) boven de 55 jaar.
Waar waren de snelle roeiers die de ergometers en nieuwe boten bevolken en roepen om beter, nieuw materiaal?

Misschien waren die allemaal zaterdag al geweest, enkele zijn ook breiend aangetroffen op de crea-avond ter voorbereiding.

En het is druk de tijd voor kerst, voor ons allemaal.
Voorstel: Laten we vooral de aktiviteitencommissie steunen en helpen waar we kunnen….Een welgemeend dank je wel voor jullie inzet dit jaar, komend jaar komen we allemaal een uurtje helpen verkopen op de kerst- of pullemarkt, van junior tot senior, van beginner tot wedstrijdroeier.

Een vrolijk kerstfeest en alle goeds voor roeijaar 2013!

ROEIMAATJE