• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Laatste bericht zakenkring morgen

Voor de komst van de zakenkring morgen hebben zich al veel ondernemers aangemeld. Dat betekent dat het (i.c.m. het voorspelde weer, wat goed lijkt te zijn) gezellig druk gaat worden.

Ook een behoorlijk aantal leden heeft zich aangemeld om te helpen. Als je je ergens (op welke manier dan ook) voor aangemeld hebt, wordt je verwacht. De verschillende taken zijn:

  • Instructeurs die ondernemers die een stukje willen roeien instrueren.
  • Rondleiders/informatie verschaffers die de ondernemers alles over onze vloot, het roeien en de vereniging kunnen vertellen.
  • Demonstratieroeiers die voor gezelligheid op het water zorgen en hun roeikunsten tonen.

Daarnaast is iedereen natuurlijk vrij om iets te doen waar je je niet voor aangemeld hebt. Dus instructeurs kunnen ook gaan rondleiden wanneer dat nodig is en de demonstratieroeiers kunnen ook instrueren en andersom. Ook als je vrij komt roeien of zelf training/les hebt ben je vrij alsnog te helpen.

Hierbij willen we de instructeurs, demonstratieroeiers, ploegen en vrijroeiers wel nogmaals vragen om dicht bij het vlot te blijven en voornamelijk richting Hoogeveen te roeien zodat jullie ook zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Dit is het programma:

17.15 – 17.30: Ontvangst
17.30 – 18.15: Rondleiding, presentatie
18.15 – 19.30: Clinic/demonstratie (voor de ondernemers die een stukje willen roeien)
19.30 – 21.30: Buffet

Een aantal C2x en C4x boten zullen in gebruik genomen worden voor deze instructies, houdt hier rekening mee en kies dus vooral voor gladde boten.

We vragen iedereen daarnaast zoveel mogelijk in clubkleding te komen.

We zien jullie graag morgen!

De sponsorcommissie