• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Inschrijven

Vul onderstaande formulier in wanneer je (na de eventuele proefles) besluit 10 lessen te volgen (aspirantlid) of direct lid te worden, omdat je volgens de roeicommissie over voldoende roei- en stuurervaring beschikt.

Klik hier voor informatie over lid worden/proefles

Onderstaande formulier graag per persoon invullen

Maak een keuze:
A. Ik meld me aan als aspirant lid. Ik heb geen roeiervaring en wil graag de introductielessen volgen. Voor aanvang betaal ik € 75,-. Direct na het volgen van de 10 introductielessen word ik automatisch volledig lid (zie B), TENZIJ ik binnen 14 dagen aangeef via de post of mail aan de ledenadministratie dat ik géén lid wens te worden. Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal 90 dagen.B. Ik meld me aan als lid. Hier zijn de volgende kosten aan verbonden (maak hieronder een keuze):

Lidmaatschap B:
X € 50,- inschrijfgeld t.b.v het botenfonds (verplicht)
Borg voor sleutel van de botenloods (indien gewenst) € 25,-Volwassenen € 245,-*Jeugdleden (tot 18 jr) €160,-*Familieleden/partnerleden €160,-*Pararoeier € 160,-*Buitenleden €85,-**

*Naar rato, per jaar
**Een buitenlid is een lid die bij een andere roeivereniging lid is en incidenteel bij onze vereniging komt roeien.

Na aanmelding bij de ledenadministratie volgt een bevestiging van ontvangst, waarna een afspraak volgt met leden van de roeicommissie voor de introductielessen of het bepalen van de roeipermissies.

Ik maak de verschuldigde bedragen over op onderstaande rekening.Ik machtig de penningmeester om de kosten, verbonden aan het (aspirant) lidmaatschap af te schrijven van mijn IBAN (vul hieronder in)Ik machtig de penningmeester om zowel de contributie als de consumptiekosten te innen via onderstaande rekening.

Mijn IBAN

Rabobank IBAN nummer: NL91 RABO 0136 8294 30 t.n.v. Hoogeveense Roei Vereniging De Compagnie met vermelding: “introductielessen roeien” of “lidmaatschap”.

Zwemmen
Ik verklaar de zwemkunst machtig te zijn

Naam*

Voorletters*

Roepnaam*

Geboortedatum*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Opmerkingen

Minderjarige kinderen moeten toestemming hebben van hun ouders/voogd.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Voor de voorwaarden, vermeld in het huishoudelijk reglement, zie deze link