• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Maak me blij en meld je aan als instructeur!

In verband met de groei van de vereniging (aanmeldingen blijven binnenkomen) zoek ik nieuwe instructeurs die zich richten op de beginnende roeier (W-stuur en scull1). De urgentie is hoog.

  • Er wordt niet veel meer gevraagd dan 1 les per week te geven.
  • Ik maak vaste teams per dag, zodat er mogelijkheden zijn om elkaar te vervangen.
  • De basiskennis is bij alle leden bekend en er is een lesprogramma voor instructeurs dat ondersteunt.
  • Voor ondersteuning en begeleiding kan desgewenst gezorgd worden.
  • Je leert veel van het geven van instructie (in meerder opzichten) en het vergroot je betrokkenheid bij de vereniging.
  • Twee keer per jaar is er een lesavond voor instructeurs waarmee we aansluiting zoeken bij de Nederlandse manier van roeien, een standaard waar wereldwijd naar gekeken wordt.

Maak me blij en meld je vandaag nog aan door te mailen naar: roeien@hrvdecompagnie.nl

Hartelijke groet,

Atze Oldenburger
Roeicommissaris.
0522 443442