• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Maandbericht maart 2011

Beste (aspirant) leden,

De meteorologische lente is aangebroken, wat betekent dat er volop kansen komen om weer meer te roeien. De afgelopen maanden was dit soms wat moeizaam vanwege de kou. De avonden worden wat langer, waardoor ook vroeg in de avond geroeid kan worden. De roeicaf├ęs zijn een succes gebleken. Gemiddeld was +/- 40% van de leden op deze gezellige avonden in de loods aanwezig om bij te praten en het roei- en verenigingsgevoel te houden. De eerste wedstrijd van het jaar is geroeid door de mannen 4 en dubbel 2 Leo en Atze in Hengelo. Er is vooraf fanatiek getraind en de ploegen weten waar ze staan met de conditie, nu ze zich hebben kunnen meten met andere ploegen uit het land. Het resultaat belooft veel goeds voor de toekomst als ze op deze voet verder gaan. Nu de dames 4 nog. We wachten met spanning af. Voor de komende periode staan er weer volop activiteiten op het programma. Kijk hiervoor op de website www.hrvdecompagnie.nl.

Speciaal wil ik de leden wijzen op de ALV op 17 maart a.s. We hebben een enerverend jaar achter de rug vanwege de nieuwbouw. De evaluatie zal in deze vergadering royaal aan de orde komen. De stukken worden binnenkort toegezonden zodat iedereen zich kan voorbereiden en zijn zegje doen in de vergadering. Ook de aspirant-leden zijn van harte welkom, zodat ze een idee krijgen van het reilen en roeien van onze vereniging.

Er is een ambitieus plan opgezet om de vereniging nog attractiever te maken voor onze leden en een brede groep inwoners van Zuid-West Drenthe. Hiermee willen we groeien naar 100 leden incl. aspirant-leden tegen het einde van dit jaar. Een prachtig resultaat als we dan het eerste jubileumjaar, t.w. 2012, ingaan. Dit kan gerealiseerd worden door inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging rijk is.

– Voor de leden zijn er dit jaar weer volop mogelijkheden om deel te nemen aan toertochten en wedstrijden, met speciaal voor de jeugdleden en hun vriendjes de mogelijkheid om deel te nemen aan zomer jeugd roeikampen. Over dit laatste volgt nog uitgebreide info op de ALV. De lessen en het coachen gaat uiteraard volop door onder leiding van de roeicommissie.

– Er wordt dit jaar tevens gestart met: Schoolroeien, roeien voor mensen met een lichte beperking en bedrijfsroeien zoals roeiclinics en roeicursussen. Wil je hier meer over weten, op de ALV wordt dit besproken en uitgelegd. Tevens zijn hier informatiefolders voor in ontwikkeling die ook in de loods gelegd zullen worden zodat je hiermee de vereniging kan promoten in je omgeving.

Veel roeiplezier aankomend seizoen en als je van plan bent met een groepje of zelfstandig te roeien, maak voor de zekerheid dan gebruik van het afschrijfsysteem van My fleet. Voor meer info hierover kan je ook contact opnemen met de webmaster via mail gerben.vandermeulen@gmail.com
Tot op/bij het water en in ieder geval tot de ALV op 17 maart a.s.

Albert Ham