• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Maandelijkse instructie mei / juni

Jullie kunnen je weer opgeven voor een maandelijkse instructie (opfriscursus)!!
In de kantine ligt een lijst, waarop je je kunt aanmelden.
Of stuur een mail naar Jeanette Oosterveld (k2@wxs.nl). Vermeld, naast je naam ook het boottype, welke dag(en) met mo mi of av, je voorkeur hebben en indien je je als ploegje opgeeft, de namen van je ploeggenoten.