• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

mededelingen bestuur

Mededelingen bestuur

Tijdens de ALV eind oktober hebben we kort stilgestaan bij het afscheid van Annet uit het bestuur, in verband met haar verhuizing naar Zwolle; zij kon toen niet aanwezig zijn en we hebben toen aangegeven op haar afscheid terug te komen; aanvankelijk waren we van plan dit te doen tijdens het snert roeien dit jaar. Aangezien het snert roeien een aantal keren is uitgesteld, hebben we besloten tijdens de eerstvolgende ALV hieraan aandacht te besteden.

Tijdens genoemde vergadering hebben we een oproep gedaan om de vacature van PR functionaris in het bestuur ingevuld te krijgen; wij zijn verheugd dat Erlinde Brus zich begin november bij ons heeft gemeld. De statuten geven aan dat bestuursleden in het bestuur benoemd worden door de leden in de ALV; In de eerstvolgende ALV zullen we dit punt agenderen. Inmiddels is Erlinde wel al voortvarend aan de slag gegaan en we gaan er van uit dat de benoeming in de ALV een formaliteit is.

Als bestuur zijn we bezig een vervolg te geven aan de discussie,die we in de ALV van oktober hebben gevoerd over het beleidsplan etc. Zoals afgesproken zullen we hierop terug komen tijdens de eerstvolgende ALV.

De datum voor deze ALV wordt op korte termijn bekend gemaakt.

Zaterdag a.s. vindt dan na meerdere malen uitgesteld te zijn, het snert roeien plaats; in verband met andere verplichtingen ben ik helaas verhinderd. Ik ga er van uit dat het een geslaagd evenement wordt en wens vanaf deze plaats iedereen een goed en plezierig roei-jaar.

Met vriendelijke groet

Jannes Oosterveld, voorzitter