• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Mededelingen bestuur

Beste mensen,

Vanuit het bestuur willen we graag de volgende zaken onder de aandacht brengen;

  • In de eerste plaats onze dank aan de leden, die onder bezielende leiding van Kees voortvarend aan de nieuwbouw werken; Friso zorgt voor mooie foto’s zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen. Ook bij de volgende stappen zijn vrijwilligers nodig; meld je aan bij Kees!
  • 14 april hebben we de ALV gepland; zet deze datum alvast in de agenda; het wordt een belangrijke vergadering. De volgende punten komen in ieder geval aan de orde: jaarverslag en jaarrekening 2015, bestuurssamenstelling en stand van zaken nieuwbouw. Bovendien willen we met de leden van gedachten wisselen over het beleidsplan voor de komende jaren.
  • 30 maart vindt de ploegenmarkt plaats; een nieuw initiatief binnen de vereniging en zeer de moeite waard om aan deel te nemen. Verder bevelen we de opfriscursussen aan die de roeicommissie gaat organiseren.
  • Op 2 april wordt er op een ludieke wijze aandacht besteed aan het sturen; dit start om 10.30 uur en hierbij het verzoek aan ploegen die op zaterdag roeien, hiermee rekening te houden, door op tijd van het water te gaan.
  • De open dag voor belangstellenden, vindt plaats op zaterdag 23 april. Nadere mededelingen volgen; als we af kunnen spreken dat elk lid twee bekenden meeneemt en wij als bestuur zorgen voor voldoende publiciteit, dan wordt het een gezellige open dag.

Tot zover

Met vriendelijke groet

Jannes Oosterveld, vicevoorzitter