• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Nieuwe wedstrijdcoördinator

Roeigenoten! (past mooi bij de a.s. Koningsdag)

Tijdens de Najaarsledenvergadering heeft Ingrid Mars aangegeven haar functie te willen neerleggen op het moment dat er een nieuwe wedstrijdcoördinator zich zou aandienen. Er is naarstig gezocht naar een geschikte kandidaat om de taken van Ingrid te kunnen overnemen. Gelukkig hebben wij Binne Hovinga bereidt gevonden deze belangrijke functie in te gaan vullen.

Namens alle leden en de Roeicommissie willen wij Ingrid heel hartelijk bedanken voor de tomeloze inzet welke zij heeft getoond als wedstrijdcoördinator en de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan deze taak.

Natuurlijk heten wij Binne van harte welkom als nieuw lid van de Roeicommissie en wensen hem veel succes bij het coördineren van de (club)wedstrijden en de wedstrijdploegen.

met vriendelijke roeigroet,

Alfred Bisschop (Roeicommissaris)