• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Oproep: Hulp bij de nieuwbouw!

Beste leden,

Op de recent gehouden ALV heeft men het bestuur gemachtigd de gepresenteerde plannen voor de nieuwbouw van de kantine verder uit te voeren en aan te besteden. Binnen deze plannen is er gerekend met een grote mate van zelfwerkzaamheid om niet alleen de nieuwbouw binnen het budget te realiseren maar ook om financiële middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van het gepresenteerde botenplan en de daaruit voortvloeiende aanschaf van boten. Er wordt daarom een dringend beroep gedaan op alle leden om tijdens deze bouw werkzaamheden te verrichten dan wel hand en spandiensten te verlenen.

Veel van de op de ALV aanwezige leden hebben zich al gemeld. Er moet echter nog een groot aantal leden zijn die de ALV niet heeft kunnen bijwonen. Daarom deze oproep.

Meld je aan voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden!

Alle aanmeldingen worden verzameld. Zodra er werkzaamheden zijn die door leden i.p.v. door de aannemer kunnen worden uitgevoerd dan worden deze leden door mij benaderd.
Zo wordt er per klus een groep(je) gecreëerd. Deze voert de betreffende werkzaamheden dan uit onder leiding van een “supervisor”.

Het doel is om hiermee minimaal € 12.000,—te besparen.

Om e.e.a. te kunnen coördineren wil ik van jullie het volgende weten:
Naam, tel. nummer, e-mail adres en eventueel de dagen/dagdelen dat je nooit kunt.
Stuur deze gegevens naar groenbaardman@kpnmail.nl

Zodra er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd kun je daarvoor benaderd worden.

“Vele handen maken licht werk”

Namens het bestuur en de bouwcommissie alvast bedankt voor de toezegging.

Hartelijke groeten,
Kees Groen