• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Reglement veilig roeien vernieuwd!

Diverse gebeurtenissen vormden de aanleiding tot het aanpassen van ons reglement ‘veilig roeien’: voorbereid vanuit de roeicommissie, voorgelegd aan de veiligheidscoördinator en vastgesteld door het bestuur. Het omvat diverse nieuwe richtlijnen en geeft meer informatie. Het is belangrijk om dit reglement te lezen en te kennen. 

Link naar de betreffende pagina: https://www.hrvdecompagnie.nl/roeien/veiligheid