• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

riemenactie

riemenBeste Leden,

GEEN Grote Clubactie dit jaar

Waarom? Vele leden vinden het een vervelende actie en kopen ieder jaar zelf maar de loten. De overblijvende loten moet de club zelf afnemen en er is maar een zeer kleine winstkans. Eigenlijk is het inefficiënte sponsoring langs een dikke strijkstok (€ 400 kosten is een paar riemen).

WEL een Riemenactie!

Waarom? Het botenfonds is leeg na de bestelling van de nieuwe vier en twee. Deze boten zullen in september geleverd worden, maar er is nu geen geld voor 6 paar nieuwe scullriemen. We kunnen bestaande bigblades doorschuiven naar de nieuwe boten, echter dubbelgebruik van riemen zal daarmee toenemen.  Of boten moeten terug naar oude riemen, terwijl veel boten recent flink zijn opgeknapt of nog worden opgeknapt. Die boten verdienen ook goede riemen.

Voor € 2500 zijn we 6 paar riemen rijker. Er komt wel geld binnen via de “bijdrage botenfonds” van nieuwe leden en verschillende acties en activiteiten, maar dat is niet voldoende. Iedereen roeit graag met lichte moderne riemen en de nieuwe boten zijn ook voor alle leden (mits scull 2 certificaat). Daarom vragen we hierbij alle leden (niet alleen de wedstrijdsectie) om een vrijwillige bijdrage.

Je kan individueel bijdragen, of bijvoorbeeld als ploeg een paar riemen voor je rekening nemen. Je bijdrage zal door de penningmeester als vertrouwelijk worden beschouwd en geanonimiseerd worden aangeleverd  bij de kascontrole door die commissie. Steun de club in haar streven naar verbetering en uitbreiding van het materiaal en maak je bijdrage nu over naar banknummer  NL91RABO0136829430  t.n.v. HRV de Compagnie o.v.v. Riemenactie.

We zijn gulle gevers alvast dankbaar.
Bestuur HRV de Compagnie,
Leo Smit, voorzitter.