• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Roeicafé 19 jan

Woensdagavond 19 januari vanaf 20.00 uur is er weer Roeicafé.

Het programma:

≈Ergoroeien:
Het is mogelijk om 500 meter op de ergoroeier te roeien en te meten welke prestatie je levert. Bij voldoende belangstelling gaan we dit meerdere keren per jaar regelen, waarbij ook andere afstanden mogelijk zijn. Je kunt dan je eigen progressie bepalen. Op basis van een orrectiefactor voor leeftijd, geslacht en gewicht is het mogelijk om een de geroeide tijden met elkaar te vergelijken, zodat er een soort ranking ontstaat.

≈Interesse voor andere ploegindeling, roeimaatje gezocht?, wedstrijdroeien o.i.d.:
Met degenen die belangstelling hebben om in een andere ploeg te gaan roeien, om wat voor reden dan ook, kan overlegd worden wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Het roeicafe is ook een prima ontmoetingsplek om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Wellicht vind je een nieuwe roeipartner of kan daarin bemiddeld worden. Het overleg hiertoe zal actief gestimuleerd worden.

≈Deelname aan activiteiten:
We kunnen ons heel goed voorstellen dat er meerdere mensen zijn die belangstelling hebben voor deelname aan een bepaalde activiteit of commissie binnen de vereniging. Ook opgave hiertoe is mogelijk tijdens het komende roeicafe. we zullen zorgen voor een korte toelichting met betrekking tot dit punt.

Tot woensdag!

De activiteitencommissie