• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Skiff-show en Skiff-3 certificaat

Onlangs hebben we di skiff-show gehad waar met veel plezier door een aantal van jullie enthousiast is deelgenomen.

Ook wij waren heel enthousiast en hebben, toen Marchien in de skiff stond gedacht; die mag skiff-3 hebben. Achteraf geen goede beslissing. Een aantal van jullie hebben aangegeven dat het zo wel erg makkelijk ging en toen ook wij weer met beide benen op de grond stonden, konden wij niet anders dan het daar helemaal mee eens zijn. Marchien (in overleg) heeft dus geen skiff-3 certificaat gekregen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij gedacht; er is belangstelling en gemeend liefhebbers voor het Skiff-3 certificaat de gelegenheid te geven dit te gaan halen en wel op woensdagavond 6 september. Aanvang: 19.00 uur

Hieronder de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Roeitechniek:

Balans houden en watervrij roeien.

5 x 3 de stop watervrij (2 sec)  en 10 halen ongeklipt roeien.

3x soppen, gevolgd door krachtige aanzwellende haal   en op 1/4-bank 3x soppen, strijkend oprijden, dan krachtige haal

Ca. 1 km hard roeien met duidelijke versnelling   en  correcte handhouding bij halen

Correcte roeibeweging (lichaam)  en  correcte bladvoering

Bootbeheersing en Veiligheid:

Wegzetten van het vlot en voetenbord stellen op het water  en  noodstop vanuit strong en boot direct in 45 gr leggen

Rondmaken gelijktijdig strijken en halen met oprijden  en  aanleggen (vlot niet raken)

Elke 5de haal omkijken, zonder stil te zitten.

Materiaal:

Gladde boten op juiste manier tillen

Bonus:

Wegzetten (met 1 been op vlot) en gaan zitten als je los van vlot bent    en  evenwichtsoefening naar eigen keuze

 

Opgeven

Je kunt je t/m 5 september opgeven bij Jeanette (k2@wxs.nl).                                                                                                                                                                    Nog tijd genoeg om je voor te bereiden!

Veel plezier en succes bij het oefenen!