• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Uit de vaart nemen van wedstrijdboten

Beste mede-roeiers,

Naar aanleiding van een eerder vaarincident met de Prachtlibel, waarbij de boot het vlot heeft geraakt en lek is geslagen, is er overleg geweest met de wedstrijdcommissaris Binne Hovinga.

De Prachtlibel zou 2 dagen na het incident als wedstrijdboot ingezet worden bij de HEAD. Er moest op zeer korte termijn een vervangende boot georganiseerd worden. Uiteindelijk is dit gelukt bij Gyas! Om dergelijke ad hoc exercities te voorkomen in de toekomst zullen voortaan boten welke aan een wedstrijd gaan deelnemen een week voor de wedstrijd uit de vaart worden genomen door de wedstrijdcommissaris. Hij zal de boot/boten voorzien van een bordje: “Uit de vaart wegens wedstrijd“. De boot mag dan in die week alleen bevaren worden door de desbetreffende wedstrijdploegen voor training.

Waarvan akte.

met vriendelijke groet,

Alfred Bisschop | Roeicommissaris