• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

wedstrijd jeugd + doop nieuwe C-4 25 september

Beste mensen,

Komende zondag vindt, zoals bekend de wedstrijd plaats ,die door de jeugd is georganiseerd.

Als bestuur vinden we dit een geweldig initiatief en het is fantastisch dat zoveel ploegen zich hebben ingeschreven.

Tijdens deze dag zal ook de nieuwe C-4 worden gedoopt,

Nog een reden om zondag aanwezig te zijn vanaf 11.00 uur.

Wij wensen de organisatie en deelnemers veel succes!

Namens het bestuur,

Jannes Oosterveld, voorzitter