• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Wie heeft er een vloerboenmachine?

“De werkzaamheden in en aan de nieuwbouw vorderen gestaag. Alvorens we definitief gaan inrichten willen we de vloer zo goed mogelijk schoonmaken, liefst met een professionele vloerboenmachine.

Wellicht is er iemand binnen de vereniging die kan beschikken over een dergelijke machine. Hiervan willen we dan een keer graag gebruik maken.

Graag even een belletje naar Kees om e.e.a. af te passen. Tel. 0653323196”

Hartelijke groet, Kees