• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Zondagsoverdenking van Wouter, één van de Gyas roeiers

Vanochtend las Wouter, één van de roeiers van Gyas die deze week bij ons trainen, in de kantine iets voor uit eigen werk. We vonden het té leuk om voor onszelf te houden: hier dan zijn zondags-overdenking:

“Even wat leuks om over na te denken, het is per slot van rekening toch zondag;).

In de bijbel wordt de appel van Adam en Eva gezien als de het verlangen naar het slechte dat we moeten zien te onderdrukken en waar we niet aan toe moeten geven. Wordt er gegeten van de appel, dan is het paradijs niet meer. Zij werden verdreven uit het Hof van Eden nadat ze hadden gegeten van de appel. God zeide hen: “Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren!”
De appel werd een bijbels symbool voor ‘menselijk slecht’.
Hebzucht en consumentisme is, naar mijn mening datgene wat onze wereld schaadt. Niet alleen onze planeet, maar ook de mens zelf. We worden individualistisch, denken minder aan anderen. Misschien is dit een effect van globalisering, of onze almaar groeiende populatie. Toch is dit niet een reden om hufterig naar elkaar te doen of om maar over lijken te gaan.
Ik wil u iets geven om over na te denken:
Het rijkste merk ter wereld is Apple. Het logo: een appel met een hap eruit.
We kopen massaal apple spullen. Geven allemaal toe aan deze drift. Maar hoe gaat het met onze aarde?”
Wouter.