Beëindigen lidmaatschap

We vinden het natuurlijk heel jammer wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen. Doe dit wel op tijd!

Het lidmaatschap van HRV De Compagnie is een jaarlidmaatschap met een verplichte betaling van de contributie; opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december (voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar) bij de ledenadministratie per e-mail: leden@hrvdecompagnie.nl

Zie ook ons huishoudelijk reglement artikel 13.