Wedstrijdreglement 2021

 1. De Mijl van Nijstad wordt gehouden conform het Reglement voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).
 2. Bij overtreding van de onder punt 1 genoemde bepalingen of het niet juist opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding kan een deelnemer 15 strafseconden worden opgelegd.
 3. Nadat het uiterste tijdstip van vertrek is aangegeven, kan er niet meer worden opgeroeid.
 4. Het startinterval binnen een veld is 20 seconden.
 5. Van elke deelnemer wordt de tijd opgenomen waarin het parcours wordt afgelegd.
 6. De deelnemer met de snelste tijd, na eventuele verwerking van de straftijd, is winnaar in het betreffende veld. Gelijke tijden leiden tot een gelijke klassering.
 7. Bij een vermeende overtreding van een mededinger of in het geval van vermeende onreglementaire benadeling dient een deelnemer binnen een half uur na zijn finish een officieel schriftelijk protest in bij de wedstrijdleiding.
 8. Voor de Mijl van Nijstad geldt een specifiek veiligheidsplan. Deelname vindt desondanks plaats op eigen risico.

Overige bepalingen

 1. Alleen in volwaardige velden wordt om medailles gestreden. Een veld is volwaardig indien ten minste drie ploegen daarin feitelijk starten. Velden die bij sluiting van de inschrijving minder dan drie ploegen tellen, kunnen met een hoger veld worden samengevoegd. Is een veld al dan niet na samenvoeging onvolwaardig, dan wordt daarvoor een klassement opgemaakt, maar worden geen medailles toegekend. Bij de junioren gelden overeenkomstige regels met dien verstande dat velden hier volwaardig zijn indien minimaal twee ploegen feitelijk starten.
 2. Er wordt gestart in twee blokken. Tweemaal bootgebruik en tweemaal inschrijven is toegestaan, mits vermeld bij inschrijving.
 3. Rugnummers moeten zowel tijdens het oproeien als tijdens de wedstrijd zichtbaar op de rug worden gedragen.
 4. Vertrek en aankomst hebben uitsluitend plaats bij de aanlegsteiger bij de loods van HRV De Compagnie.
 5. Deelnemers moeten tenminste voor de tijd van de eerste start achter de start aanwezig zijn, zodat het hele parcours volledig vrij is.
 6. Aanwijzingen van de starter en voorstarter dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 7. Voor het starttijdstip dienen alle deelnemende boten inclusief roeiers in het toegewezen voorstartvak en in de startvolgorde klaar te liggen. Het oproeien naar de start geschiedt op commando van de voorstarter. De starts zijn op commando van de starter. Bij het starten worden de volgende commando’s gegeven: 'Maak je klaar voor de start', 'Startklaar', 'Go'. Door de starter wordt als volgt gevlagd: op het moment van de start wordt een rood-wit-blauwe vlag van boven naar beneden bewogen. De starttijd wordt genoteerd.
 8. Alle stuurlieden inclusief skiffeurs wordt dringend geadviseerd de stuurliedenvergadering bij te wonen.
 9. De finish bevindt zich 100 m vóór de brug over het kanaal, bij het passeren klinkt een geluidssignaal en wordt de eindtijd genoteerd.
 10. Deelnemers varen na het passeren van de finish in lichte haal door naar de aanlegsteiger bij de loods van HRV De Compagnie en wachten met aanleggen op aanwijzingen van de vlotcommissaris.