Aangepast Roeien


Roeien is een ideale sport voor mensen met een  beperking. Als vereniging willen we ons dan ook graag inzetten om mensen, jong en minder jong, die graag willen roeien, maar daarbij meer aanpassing en steun nodig hebben dan de gemiddelde roeier, op te vangen en instructie te geven. De begeleiding die de roeiers krijgen houdt in dat - in overleg met henzelf, ouders, arts en/of fysiotherapeut - wordt gekeken wat zij wél kunnen. Vaak doet een simpele aanpassing al wonderen. Dat het roeien een positieve uitwerking op hen heeft is te zien en soms te horen aan het plezier dat de roeiers en hun instructeurs daarbij hebben. Indien mogelijk zullen onze roeiers ook de gebruikelijke roeiproeven afleggen.

Wat willen we met ons enthousiasme en onze inzet bereiken?

Integratie van alle roeiers in de vereniging. Dat is mogelijk als de roeivaardigheid zover is gevorderd dat de roeier zich kan aansluiten bij andere roeigroepen. Is dat door de aard van de handicap niet mogelijk, dan blijft men weliswaar onder begeleiding roeien, maar heeft daarnaast toch, door de inmiddels opgebouwde roeivaardigheid, de mogelijkheid aan verenigingsactiviteiten deel te nemen.Mensen met een beperking die zich aanmelden krijgen eerst een intakegesprek, waarin ook de medische aspecten aan bod komen. De medische aspecten die van belang zijn bij het roeien worden gecommuniceerd met de instructeurs.

Ons terrein en clubgebouw zijn zo goed mogelijk ingericht voor mensen met een beperking. We hebben een aangepast toilet. Ook beschikken we over een boot die vanwege zijn stabiliteit zeer geschikt is voor deze doelgroep.

Voor informatie: info@hrvdecompagnie.nl