• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Besluiten ALV dinsdag 22 sept

Beste mensen,

We kunnen terugkijken op een goede ALV gisteren!
Met elkaar hebben we belangrijke besluiten genomen die van grote betekenis zijn voor de verdere versterking en uitbouw van onze mooie vereniging.

Er stonden drie belangrijke thema’s op de agenda; bij acclamatie / met applaus hebben de leden ingestemd met:

1. Realisatie nieuwbouw (sanitaire voorzieningen, kleedruimtes en kantine) en het aangaan van een lening.

2. Het botenplan en de keuzes die zijn gemaakt m.b.t. de aanschaf van boten. Eerste prioriteit wordt gegeven aan de aanschaf van een lichte C4 boot voor alle categorieën, maar speciaal voor toertochten en als tweede prioriteit een lichte dubbel twee voor wedstrijden (60-75kg). Het moment van bestellen is afhankelijk van de financiële middelen.

3. De contributieverhoging zoals voorgesteld.

Als bestuur en bouwcommissie zullen we op korte termijn de nodige stappen zetten om z.s.m. de bouw te kunnen starten. Zelfwerkzaamheid is daarbij een belangrijk thema; hierop zijn al behoorlijk wat positieve reacties gekomen; Kees heeft een oproep gedaan die jullie hierna ook op de website aan zullen treffen.

Rest mij jullie te bedanken voor het brede draagvlak en steun!

Namens het bestuur,
Jannes Oosterveld, vice voorzitter