Contributie

Leden betalen contributie. Deze is niet afhankelijk van het roeiniveau of van het aantal keren dat je per week roeit. We onderscheiden verschillende categorieën. De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Inschrijfgeld ten behoeve van het botenfonds betaalt een lid eenmalig als hij/zij lid wordt. Personen die in de loop van het jaar lid worden, zijn in dat kalenderjaar de verenigingscontributie verschuldigd gerekend vanaf de datum van aanmelding tot het einde van dat kalenderjaar. Partnerkorting (partnerlid) is bij besluit van de algemene ledenvergadering, oktober 2020, voor nieuwe leden komen te vervallen.

 

Lidmaatschap Prijs
Juniorlid € 180,00
Societeitslid € 52,00
Aspirantlid € 75,00
Partnerlid € 180,00
Seniorlid € 265,00
Studentlid € 200,00
Para-lid € 200,00
Buitenlid € 225,00
Powered by FOYS