• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Extra instructie voor opfrissen/verbeteren techniek

Ook in 2017 bieden wij je weer de gelegenheid je techniek “op te frissen” of verder te ontwikkelen.

Jullie kunnen je daarom weer aanmelden voor zo’n “OPFRIS-MOMENT”.

De spelregels:

– de instructie is voor iedereen die geen instructie / coaching (meer) krijgt en

– de instructeur fietst mee (stuurt dus niet)

– Aanmelden kan, individueel of als ploegje

Stuur je e-mail naar: k2@wxs.nl en vermeld in je e-mail:

  • Je naam
  • Individueel of als ploeg (namen ploegmaatjes vermelden)
  • Voorkeur boottype
  • Welke dagen (vermeld daar bij, mo., mi., en/of av) je voorkeur hebben

OF:

  • Geef je op via de intekenlijst die in de kantine ligt.

Ik zal dan zorgen voor een instructeur.

Namens de roeicie,

Jeanette