• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Geslaagd

De volgende leden hebben voldaan aan de eisen van roeivaardigheid behorende bij onderstaande certificaten.

Scull1:
Alexander ten Berge
Roeland Taams
Klaas Blanksma
Constantijn Slegt
Helga Koekkoek
Henny Holtrop
Judith Grevers
Joke Rommerts

Scull2:
Nienke Brinkman

Van harte gefeliciteerd. De kwaliteit van de roeivereniging, die wordt gevormd door de leden, is weer sterk verbeterd en daar zijn we blij mee.
27 november is de volgende gelegenheid om af te roeien. Enkele leden hebben zich al aangemeld.

De roeicommissie.