• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Geslaagd W-stuur: Paul en Francis

W-stuur: Paul Reeskamp en Francis Gies

Namens de roeicommissie, van harte gefeliciteerd en veel roeiplezier toegewenst.