• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Indeling ploegen, instructies en reserveringen

Beste leden van de Compagnie,

Onlangs is aangegeven dat we per 1 september met een nieuwe indeling voor instructie gaan werken (vaste dagen) en dat aanvragen voor instructie tijdig ingediend moeten worden. Dit lijkt nog niet bekend bij alle leden of het duurt even voordat dit als normale route wordt gevolgd. Daarom Nogmaals:

  1. Ieder nieuw lid krijgt automatisch de W-stuur en Scull1 instructie
  2. Als je daarna verder instructie wilt ontvangen is aanvraag via de website noodzakelijk: (roeien/roeien na W-stuur en scull1-aanmelden). Je ziet daar dat er meerder opties mogelijk zijn.

Als er nog wensen zijn, dan hoor ik dat graag op korte termijn.

Op basis van de ingediende aanvragen zijn een aantal overzichten gemaakt, zodat je kunt zien wie welke dag en tijd welke boot in gebruik heeft, wie de instructeurs zijn en welke boten uit de vaart zijn. De overzichten zijn:

  1. overzicht van alle reserveringen (ploegen en instructies) per dag
  2. overzicht van alle ploegen
  3. overzicht van alle instructies

Ik hoop dat ik alles goed heb verwerkt, maar je weet maar nooit. Kijk a.u.b. even goed of alles klopt en geef bij mij aan als er iets niet klopt of als er aanvullingen gewenst zijn.

Atze Oldenburger / Roeicommissaris

schema roeicertificaten en eisen per certificaat