• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Uitnodiging bijzondere Nieuwjaarsborrel 15 jan

We groeien uit onze jas en zijn toe aan een aantal noodzakelijke en wenselijke uitbreidingen en aanpassingen van onze loods.
Vanaf april 2014 moeten we een eigen water- en elektriciteitsaansluiting hebben en vanaf najaar 2014 een of meer eigen toiletten en douches.
Daarom moeten we in 2014 starten met de aanbouw aan de roeiloods en daarvoor zijn alle plannen en ideeën welkom.

Het bestuur van roeivereniging De Compagnie nodigt alle aspirant-, jeugd-, gewoon en buitengewoon actieve en soms actieve leden, donateurs en vrienden uit voor:
een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst.
Woensdag 15 januari 2014
20.00 tot ca 21.30 uur
De Molenhoeve te Echten

De sponsor- en activiteitenplannen worden kort toegelicht en aan jullie allemaal de vraag mee te denken over mogelijkheden om de aanbouw te realiseren.
Neem al je ideeën en plannen mee!
Lo Dijkstra zal uitleg geven over de “ludieke veiling” die komend jaar een fors bedrag moet kunnen opleveren.
We hopen op een heel grote opkomst voor dit doel!!