• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Vervolg verbouwing

Het is alweer een tijd geleden dat jullie iets gehoord hebben over de stand van zaken m.b.t. de verbouwing. En nu staat er ook nog in de Hoogeveense Courant dat we de verbouwing financieel nog niet rond hebben. Het lijkt me daarom goed jullie hierbij een update te geven.

Alhoewel het allemaal langer duurt dan we graag zouden willen liggen we nog steeds op koers. Kees en Theo hebben met aannemer en installateur ervoor gezorgd dat de definitieve bouwtekeningen, constructie berekeningen, en aanbiedingen compleet uitgewerkt zijn. Henk heeft van de bank een offerte ontvangen voor de benodigde leningen en samen met Wiebe zijn de financiële consequenties op een rij gezet en vertaald in een meerjarenbegroting. Al deze stukken zijn ingediend bij de Stichting Waarborgfonds Sport die garant moet gaan staan voor onze leningen. Dat is de cruciale stap want die garantie is onontbeerlijk om de financiering rond te krijgen, zeker nu de Gemeenten en Provincie afgezien hebben van een bijdrage. Maar de financiële situatie van de club is gezond en we verwachten zeker een positief besluit. Dat zal alleen niet meer vóór de vakantie zijn. Zodra we die hebben zullen we een Algemene Ledenvergadering beleggen waarin we jullie de plannen kunnen voorleggen. Op die vergadering zullen we, naast de verbouwplannen, dan eveneens het botenplan op de agenda zetten.
Hiermee zijn jullie weer helemaal op de hoogte.