• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Vervolg verbouwplannen

We hebben de afgelopen week veel reacties gehad. Ik wil beginnen iedereen daarvoor hartelijk te bedanken. Zonder uitzondering waren de reacties positief en de tips louter constructief. We hebben ze allemaal bekeken en het zal duidelijk zijn dat we keuzen hebben moeten maken wat wel en wat niet te gebruiken. Ik ga ze niet allemaal separaat behandelen maar in grote lijnen is dit het resultaat:

• Er waren een paar volledig nieuwe concepten bij. We hebben gezien al het voorwerk dat al is gedaan en de consensus die daar al over bestaat besloten niet meer van het door het bestuur voorgestelde basis ontwerp af te wijken. Daarbij moet gezegd dat de meeste nieuwe concepten ook in eerste indruk tot een verdere verhoging van de kosten zouden leiden en/of varianten waren van eerdere ideeën.
• Binnen het bestaande concept hebben de reacties tot de volgende aanpassingen geleid:
– de positie van de heren toilet is verplaatst. Deze is nu niet dicht meer bij de keuken gesitueerd hetgeen een enkele als bezwaar aangaf, en geeft tevens de mogelijkheid de opslagruimte bij de keuken te vergroten hetgeen ook als wenselijk werd gezien.
– een enkele draairichting van een deur is aangepast
– de inloopkant van de bar is naar de andere kant verplaatst
– er zal zoveel mogelijk glas in de buitengevel opgenomen worden
– als uitgangspunt wordt een inbraakveilige dubbele tuindeur meegenomen. Mocht dit te duur worden dan zal dit alsnog een enkele deur worden.

Bijgevoegd vinden jullie de tekening van het basisontwerp zoals we dat nu hebben bevroren. Dit ontwerp zal nu verder op detailniveau worden uitgewerkt en op basis hiervan wordt vergunning aangevraagd en zal de aannemer gevraagd worden een definitieve offerte te maken.

Basis Ontwerp Definitief (135.7 KiB)

We houden jullie op de hoogte!

Groet,
Sjoerd