• slide 2
    Vechtrace 2015 Heren dubbel twee Binne/Fred

Voortgang nieuwbouw – mei 2010

Dankzij de inspanning van velen, zowel leden als sponsoren, is er begonnen met de bouw van ons definitieve onderkomen. De aannemer heeft de contouren uitgezet, de sponsor Bork Stuifzand voert het voorbereidende grondwerk uit, en de aannemer zet de fundering. Eind juni wordt de loods gebouwd zodat we samen nu aan de gang kunnen om er iets moois van te maken. Hier hebben we de hulp nodig van de leden, e.v. ondersteund door sponsoren zodat we in september kunnen verhuizen. Vanuit de bouwcommissie wordt hard gewerkt aan de voorbereiding, planning en coördinatie van de vele facetten die deze bouw met zich meebrengen.

Dit betekent dat er een voorlopige planning is gemaakt, waarbij ook de inzet van de leden wordt gevraagd. Om te beginnen moeten de volgende werkzaamheden verricht worden vanaf 25 mei, onder leiding van een van de leden van de bouwcie. Dit zijn Leo, Ralph, Jan, Lieuwe, Gert en Albert:

De exacte data en tijdstippen zijn afhankelijk van de opgave en evt. wijzigingen.

Werkzaamheden (aanmelden helpen bij Albert 06-22482397 of albertham@live.nl)
Bouwbord herplaatsen zaterdag 29 mei 10.30u
Bekisting van de fundering verwijderen vanaf dinsdag 25 mei, ’s avonds
Water aan- en afvoervoorziening leggen vanaf 31 mei
Wit zand terug plaatsen rondom de fundering als de water aan –en afvoer in de loods gelegd is
Loods wordt geplaatst aannemer vanaf 21 juni
Wanden en loopdeuren plaatsen vanaf zaterdag 26 juni
Bestrating helpen aanleggen stratenmaker
Ophangen TL-armaturen vanaf zaterdag 10 juli
Schilderen van de loodsdeuren vanaf zaterdag 10 juli
In elkaar zetten en plaatsen stellingen en riemrekken vanaf augustus

Voor o.a. de volgende werkzaamheden is de planning en inzet nog niet volledig bekend of rond i.v.m. lopende offertes:

Bestrating in de loods,
installatie van aansluiting water en elektra op de loods,
installatie elektra leidingen in de loods,
verharding achter de loods t.b.v. parkeren.

Bij voldoende inzet is het realistisch haalbaar om op zaterdag 25 september met velen de officiëel te openen en er een feestje van te maken.

[nggallery=12]